ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिष्णु गाउँपालिकाको अर्थ एन २०७५/२०७६ ७५/७६ 02/18/2019 - 13:15 PDF icon AARTHIK ACT bisnu 075-76.pdf
विष्णु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/24/2018 - 09:23 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन 2075.pdf
बिष्णु गाउकार्यपालिको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/18/2018 - 20:32 PDF icon बिष्णु गाउकार्यपालिको कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
बिष्णु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/18/2018 - 20:31 PDF icon बिष्णु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
बिष्णु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 06/18/2018 - 20:30 PDF icon बिष्णु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
बिष्णु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 06/18/2018 - 20:29 PDF icon बिष्णु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
बिष्णु गाउँ पालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 06/18/2018 - 20:25 PDF icon बिष्णु गाउँ पालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बिष्णु गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/18/2018 - 20:21 PDF icon बिष्णु गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf