तपाईंलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लग्यो?

झन्झटिलो
25% (7 votes)
धेरै राम्रो
21% (6 votes)
राम्रो
21% (6 votes)
ठिकै
32% (9 votes)
Total votes: 28