कोरोना भाइरस (कोभिड -१९ )को कारण लकडाउन बाट प्रभावित विपन्न,श्रमिक,मजदुर र दलित जनताहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रम