कोरोना (COVID-19)रोकथाम नियन्त्रणका लागि बिष्णु गाउँपालिका मा औषधी घर घरमा छारकिने कार्यक्रम